Bệnh suyễn cần kiêng những gì ?

Ô nhiễm môi trường trong xã hội hiện đại và ngày càng nhiều gia đình nuôi thú cưng dẫn đến ngày càng nhiều bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn. Vậy bệnh suyễn cần kiêng những gì ? Hen suyễn là một loại bệnh hen suyễn đặc biệt không có triệu […]